Wij zijn bedrijfsoefentherapeuten
Nynke Karremans en Janet Back-Eversdijk

Janet Back-Eversdijk en Nynke Karremans zijn beide bachelor of health en hebben aanvullend de post HBO-opleiding Bedrijfsoefentherapie Cesar/Mensendieck aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Beiden startten daarna een praktijk, waarin zij ondermeer werkten met cliënten met arbeidsgerelateerde klachten. Werkplekonderzoek, gevolgd door werkplekaanpassing en gerichte bewegingsadviezen bleek uiterst doeltreffend in de behandeling van deze groep cliënten.

De groeiende vraag naar de expertise van Janet Back-Eversdijk en Nynke Karremans leidde in 2002 tot de start van Werkfit Bedrijfsoefentherapie.

Werkfit Bedrijfsoefentherapie is aangesloten bij de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, de VvOCM.

Uitgangspunt is altijd de situatie op de werkvloer. Samen met de werknemer(s) zoeken de bedrijfsoefentherapeuten van Werkfit naar de juiste balans tussen lichamelijke belasting en belastbaarheid. Hierbij wordt vanzelfsprekend sterk een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer. De aanpak van Werkfit is oplossingsgericht: niet de onmogelijkheden, maar de mogelijkheden staan centraal.

Aanpassing van de werkplek, maar ook het stimuleren van verandering in werkhouding zijn de kernbegrippen. Werkfit Bedrijfsoefentherapie maakt werknemers bewust van hun houdings- en bewegingsgewoonten en biedt therapeutisch onderbouwde begeleiding en training voor het verbeteren hiervan. Met als doel om medewerkers optimaal te kunnen laten functioneren binnen hun werkzaamheden. Het instrument dat hierbij wordt gehanteerd is Bedrijfsoefentherapie Cesar. Langdurig ziekteverzuim en/of permanente arbeidsongeschiktheid kunnen hiermee in belangrijke mate worden voorkomen dan wel teruggedrongen. Dat maakt Werkfit bedrijfsoefentherapie tot een krachtige partner in het gezondheidsbeleid van bedrijven.